Vad är solceller?

Solceller är små komponenter - monterade på en solpanel - som har förmågan att omvandla solljus till elektricitet. De är vanligtvis gjorda av ett halvledarmaterial, i många fall kisel. När solljuset träffar solcellens yta, bildas det spänning mellan ovansidan och baksidan på solpanelen som resulterar i elektrisk ström.

Denna ström, även känd som likström (DC), måste därefter passera en växelriktare som omvandlar den till växelström (AC), så att vi kan driva elektriska hushållsapparater, eller sälja solel till det elektriska nätet.