Har vi tillräckligt med sol i Sverige?

Det är naturligt att undra om vi här i Sverige har tillräckligt med sol så att det lönar sig med solel. Svaret är överraskande för många: Det är faktiskt mer sol i Stockholm än i många städer i Europa. Och de har ändå fler solcellspaneler än vi.

Orsaken är ganska enkel. Vi har bättre väder, och det kompenserar för den lite svagare sol vi har i norr. Dessutom ger solcellspanelerna större effekt i kalla temperaturer. En panel i Stockholm har därför större effekt än en panel i Sahara.

Läs mer om hur lönsamt det är med solceller i Stockholm.