Hur fungerar solceller vid strömavbrott?

En typisk nätansluten solcellsanläggning kommer inte att fungera under ett strömavbrott. Det beror på att växelriktaren, enheten som omvandlar likströmmen till nätets växelström, automatiskt stängs när elen går.

Dock finns det vissa solcellsanläggningar som kan fortsätta fungera under ett strömavbrott, men dessa kräver ett batterilagringsystem och en specialiserad växelriktare som stödjer ödrift.