Vad är skillnaden på solceller och solpaneler?

Skillnaden på solceller och solpaneler kanske inte alltid är helt självklar, och folk använder många gånger begreppen omväxlande, så låt oss reda ut det.

Solceller och solpaneler är olika komponenter i samma energisystem. Solceller är små enheter som omvandlar solljus till elektricitet. Solpaneler å andra sidan består av flera sammanfogade solceller monterade på en ram. För att öka elproduktionen och göra investeringen mer lönsam, väljer många att installera flera solpaneler tillsammans.

En standardstorlek på en solpanel är cirka 1 x 1,7 meter och den innehåller typiskt omkring 60 solceller, även om antalet kan variera beroende på modell.