Regler för solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar är väl reglerade och det allra mesta av arbetet på din solcellsanläggning utförs av högt kvalificerad personal. Vi på Otovo ser till att din solcellsanläggning är en trygg arbetsplats som följer regler för bygglov, elsäkerhet och beskattning.
  • Alla anläggningar som ska kopplas till elnätet ska godkännas av den lokala nätägaren.
  • Alla våra produkter följer svenska och europeiska lagar och föreskrifter.
  • Allt arbete ska vara tryggt och vitt, i enlighet med svensk arbetsrätt.
  • Byggnaden ska behålla sin taktäthet och andra kvaliteter i förhållande till kraven i plan- och bygglagen.
  • Elmätare som ska användas för elcertifikat ska vara godkända av Energimyndigheten.
 
Våra solcellsanläggningar ligger inom gränsen för det som betecknas som lågspänningsanläggningar, också på taket. Men det är i ändå viktigt att vidta försiktighetsåtgärder både under design, montering och drift. Anläggningen stängs enklast av genom att du använder DC-brytare som sitter på undersidan av växelriktaren. För extra säkerhet råder vi dig att skruva av säkringen till växelriktaren i elskåpet.