Jag har sålt mitt hus, kan jag överlåta min anläggning?

När du säljer ditt hus är det nödvändigt att överföra ägandeskapet för din solcellsanläggning till den nya husägaren. Detta sker genom att båda parter fyller i och undertecknar en överlåtelseblankett. Om du har ett solcellsabonnemang som du vill överlåta måste den nya ägaren genomgå vår kreditkontroll. För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på sol@otovo.se.