När får jag min första faktura?

Du kommer att få en faktura från oss när din installation är färdigmonterad.