Är det lönsamt med solpaneler?

När solcellerna producerar mycket el på sommaren sparar du pengar. Sparslantarna får du ut på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket.

Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Över tid är det troligt att elpriset går upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet men även genom mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.

Kolla vår artikel för att räkna ut lönsamheten för solceller.