Hur ser processen ut från från offert till slutinstallation?

För att få en överblick på vad som händer mellan offert och slutinstallation har vi skapat en lista som förklarar processen.

Steg 1 - Föranmälan

Efter att du har signerat ditt kontrakt och laddat upp alla nödvändiga dokument, tilldelar vi en installatör som kommer att göra en föranmälan till din nätägare. Installatören kan behöva kontakta dig för att få ditt godkännande genom att signera en fullmakt för föranmälan.

Steg 2 - Schemaläggning av din installation

Efter att föranmälan har blivit godkänd kommer installatör att beställa material och schemalägga din installation. Det preliminära installationsdatumet kommer att synas under Min Sida. Observera att detta datum kan ändras om installatören anser att det finns bättre lösningar än de som tidigare har kommunicerats och projekterats. Installatören kommer att kontakta dig för att koordinera schemaläggningen.

Steg 3 - Installationen påbörjas

På det bestämda installationsdatumet är det dags för installatör att påbörja arbetet med att montera solpanelerna på ditt tak. 

Steg 4 - Anläggningen färdigställs

Efter att installatören har monterat solpanelerna på ditt tak, kommer en elektriker att boka in tid hos dig för att kontrollera anläggningen och ansluta växelriktaren till ditt nätverk. För att möjliggöra övervakning av ditt system är det viktigt att du inför besöket kontrollerar din Wi-Fi styrka och vid behov förbereder med en Wi-Fi-förstärkare. Följ de rekommenderade inställningar och eventuella instruktioner du får utav elektrikern. Om du har en Growatt växelriktare är det av yttersta vikt att du, inför besöket, förbereder din router korrekt. För att säkerställa en smidig installationsprocess se till att din router är inställd på nätverksband 2.4GHz (inte kombinerat med 5GHz) och att både nätverksnamnet och lösenordet inte innehåller några specialtecken.

Steg 5 - Färdiganmälan

När elektrikern har färdigställt anläggningen är det dags för installatören att skicka en färdigställande anmälan. Då återstår det för din nätägare att se till att du får en ny elmätare så att din produktion kan börjas mätas. 

Steg 6 - Din anläggning börjar producera

Efter att nätägaren har godkänd din föranmälan och bytt elmätare så är din anläggning klar för att driftsättas och du kan börja mäta din produktion via Otovo-appen.