Hur mycket påverkar skugga solceller?

Skugga kan avsevärt påverka prestandan hos solceller. När delar av en solpanel är i skugga minskar mängden solljus som kan nå cellerna, vilket i sin tur minskar mängden solinstrålning som de kan omvandla till elektricitet. Skuggor kan uppstå av en mängd olika skäl, såsom av byggnader, skorstenar eller andra objekt som skymmer solens strålar.

Det är svårt att ge precisa siffror för hur mycket skuggning påverkar solpanelers effektivitet, eftersom detta kan variera beroende på specifika förhållanden och miljöer. Generellt sett kan dock skuggning minska mängden solljus som når en panel med 30% till 80%. Om solpanelen är helt täckt, exempelvis av ett lager snö, kommer ingen solinstrålning att nå solcellerna.

Om du vill fördjupa dig mer i ämnet och få insikter om mer specifika utfall, kolla skuggningshandboken, en väldigt bra resurs.