Hur ansluter jag min SolarEdge växelriktare till WIFI?

Steg 1

Lokalisera den gröna knappen undertill på din SolarEdge och tryck på den en gång så att displayen lyser upp.

Steg 2

Håll inne den gröna knappen i 5-10 sekunder tills du kommer till en ny skärm som säger “Keep holding button for pairing...”
Släpp knappen innan den räknat ner till 0!

Steg 3

Du kommer nu till en ny meny. Välj ​Communication​. Tryck en gång på den gröna knappen för att gå ner ett steg. Håll inne knappen i tre sekunder för att trycka enter. Välj sedan ​WI-FI-Conf och sedan ​WPS mode.


Steg 4

Gå till din router och klicka på WPS-knappen.

Din solaredge och din router kommer nu att ansluta automatiskt och du borde se ett meddelande "Connected".