Hur ansluter jag min Ginlong Solis till Wi-Fi?

Ginlong Solis Wi-Fi Guide

1. Stå nära din växelriktare och öppna Wi-Fi-inställningarna på din telefon/surfplatta. Anslut till Wi-Fi-nätverket med namnet: AP_XXXXXXXXX.2. Öppna en webbläsare på din enhet, sök på 10.10.100.254 i adressfältet. Ange följande:
Användarnamn: admin
Lösenord: admin


3. Om texten nu visas på kinesiska, titta uppe i det högra hörnet och välj engelska.

4. I menyn till vänster, välj "Quick Set" och sedan "Search" på den sida som dyker upp.


5. Välj nu det nätverk som Wi-Fi-sticken upptäcker.

5.1 RSSI-fältet indikerar signalstyrkan som Wi-Fi-modulen ser ditt trådlösa nätverk med. Detta värde måste vara över 40%. Om det är under 40% måste du förstärka signalen med en förlängare eftersom nätet annars blir mycket ostabilt och enheten kan koppla bort sig själv och vara instabil. Det trådlösa nätverket du använder måste vara ett 2,4 GHz-nätverk, inte 5 GHz eller ett hybridnät.

6. Välj ditt trådlösa nätverk och tryck OK, och tryck sedan på Stäng. Fyll nu in ditt nätverkslösenord i lösenordsfältet.


7. Tryck på Spara. Enheten kommer nu att starta om och ansluta till ditt trådlösa nätverk.8. Efter att ha väntat i 2-4 minuter, försök söka efter AP_XXXXXXXXX-nätverket igen.


9. Om nätverket visas är lösenordet för det trådlösa nätverket felaktigt. Upprepa steg 2-8 en gång till.


10. Om nätverket inte är synligt har sticken slutfört anslutningen till ditt trådlösa nätverk och allt är i ordning.