Förbereda installationen av solcellsanläggningen

När installationen av din solcellsanläggning närmar sig, måste du göra några förberedelser. Arbetet består av flera steg. Först ska solcellerna monteras, kablar ska dras ner från taket, en växelriktare ska monteras och en elektriker ska koppla anläggningen till elnätet.

Här är en lista över saker du kan behöva tänka igenom innan arbetet börjar:

  • Du bör åtminstone vara hemma första dagen när montörerna kommer. Helst bör du vara tillgänglig på telefon medan hela arbetet pågår, så att du snabbt kan ge besked till montörerna om det behövs. Om du själv inte kan vara tillgänglig, är det bra om du kan ge telefonnumret till någon du litar på.
  • Montörerna behöver komma in i huset medan arbetet pågår, för att undersöka taket samt planera för kabeldragningar och montering av utrustning. Se därför till att de kommer in i huset medan arbetet pågår.
  • Underlätta för arbetet i huset. Flytta på föremål och möbler som kan skadas och står i vägen för arbetet.
  • Du som husägare ansvarar för att obehöriga inte befinner sig på eller nära arbetsplatsen medan arbetet pågår. Håll undan barn och husdjur.
  • Se till att det finns plats för montörerna och materialet på uppfarten. Parkera inte bilen så att den hindrar montörerna att komma fram till huset - det gäller både innan arbetet börjar och medan det pågår.
  • Montörerna behöver tillgång till el medan arbetet pågår. Visa dem var eluttagen finns så de får el till elektrisk utrustning och verktyg. Ibland kan de behöva tillgång till en vattenkran utomhus.
  • Observera att strömmen kan behöva kopplas ur under kortare perioder medan arbetet pågår. Meddela montörerna om du har särskilda apparater i huset som behöver kontinuerlig strömtillförsel, så att de kan ta hänsyn till det om möjligt.
  • Montörerna behöver tillgång till toalett medan arbetet pågår.

Sist men inte minst: Kom ihåg att montörerna följer strikta säkerhetsregler när de jobbar på taket med elektricitet. Du får inte gå under taket utan att montörerna vet om det, och du får inte klättra upp på taket för att ta en titt på arbetet.