Vad händer med den el som man inte använder själv?

Den elektricitet från solcellerna som du inte använder själv säljer du tillbaka till elnätet. Flera elbolag köper idag sina kunders överskottsel, men priserna varierar.

Börja med att undersöka om ditt nuvarande elbolag köper överskottsel och vad de betalar. Vi rekommenderar därefter att du jämför med andra aktörer och väljer det elbolag som betalar bäst för din överskottsel, även om man givetvis bör se till hela erbjudandet och inte minst vad du betalar för el som du måste köpa.