Behöver vi mer förnyelsebar energi?

I Sverige producerar vi stora delar förnyelsebar energi genom vattenkraft. Behöver vi då verkligen producera mer förnyelsebar energi? Svaret är ganska enkelt - ja, det gör vi! Sverige är en del av en större internationell marknad. När vi producerar för lite el, importerar vi energi som produceras av gas, kol och kärnkraft i andra länder. Men om vi har tillräckligt med förnyelsebar energi för att täcka våra behov, kan vi i stället exportera överskottsenergin. På så sätt kan vi bidra till att minska användningen av fossila bränslen i Europa.