Slik fungerer panelene

En solcelle fungerer slik at den omgjør energien i sollyset til elektrisk energi.

En solcelle fungerer slik at den omgjør energien i sollyset til elektrisk energi.
En solcelle omdanner sollys direkte til elektrisk energi, ved hjelp av fotovoltaisk effekt. Hva er det? Fotovoltaisk effekt er nettopp den egenskapen som visse stoffer har (for eksempel silisium) til å danne elektrisk strøm når det blir truffet av sollys. Det er energien i sollyset (fotonene) som "slår løs" elektroner, slik at de kan bevege seg i en ledning. Dermed blir det strøm. Det kalles fotovoltaisk effekt fordi det dannes en spenning (som måles i volt) mellom to ulike lag av silisium som er dopet med to forskjellige stoffer: fosfor i det ene laget og bor i det andre.

Etter å ha gått igjennom en vekselsretter kan den elektriske energien brukes direkte i et elektrisk apparat, lagres i batterier eller transporteres til forbrukerne via overføringsnettet. For å få en praktisk ytelse fra solceller, er det vanlig å seriekoble dem i et solcellepanel slik at spenningen tilpasses et likestrømsanlegg på 12 volt.