1. Hjelpesenter
  2. Norge
  3. Vedlikehold og feilmeldinger

Jordfeil

Jordfeil medfører risiko for brann og støt, og bør utbedres så fort som mulig.


Jordfeil er en isolasjonssvikt eller feil tilknyttet elektronisk utstyr, og kan oppstå i en varmtvannsbereder, kaffetrakter eller liknende. En jordfeil ligger som regel lokalt til en husstand, så det kan være hos deg eller din nabo i samme distribusjonsnett. Det kan være vanskelig å finne frem til en jordfeil, men det er viktig å varsle om det hvis du oppdager det slik at elektrikeren kan sjekke om jordfeilen ligger hos deg eller hos noen andre. Netteier kan ofte hjelpe med å detektere hvor jordfeilen ligger, om den ligger hos deg eller hos naboen, men de er avhengig av at jordfeilen er "aktiv" for å finne den. Det vil si at dersom jordfeilen eksempelvis er tilknyttet kaffetrakteren til naboen din, så vl feilen kun slå ut når naboen slår på trakteren. 

Solcelleanlegget ditt er designet for å tåle små jordfeil, som det som regel er. Det er når det kommer store jordfeil at anlegget vil skru seg av, av sikkerhetsmessige årsaker. Du er som eier av det elektriske anlegget er ansvarlig for at anlegget ditt og elektrisk utstyr tilkoblet dette er i forskriftsmessig stand.