1. Hjelpesenter
  2. Norge
  3. Andre nyttige spørsmål

Jeg skal flytte

Hva er alternativene mine ved salg av bolig med solcellepaneler fra Otovo? 

Jeg eier mitt solcelleanlegg

Dersom du kjøpte solcelleanlegget i sin helhet ved installasjon, så selger du boligen med solcellepanelene på. Si i fra så tidlig som mulig, så vi får sendt deg et eierskifteskjema og gitt ny eier innlogging til Otovoappen. 

Jeg leier mitt solcelleanlegg

Dersom du kjøpte solcelleanlegget i sin helhet ved installasjon, så selger du boligen med solcellepanelene på. Si i fra så tidlig som mulig, så vi får sendt deg et eierskifteskjema og gitt ny eier innlogging til Otovoappen. Hvis ikke ny boligeier ønsker å ta over solabonnementet, så må du kjøper deg ut av avtalen før ny boligeier tar over. Dersom solabonnementet skal bli overført, så si i fra til oss i god tid slik at vi kan foreta en kredittvurdering av ny eier samt sende et eierskifteskjema til begge parter. Send oss en e-post til sol@otovo.no med informasjon om adresse, tidligere eier og ny eier.