Hva må jeg forberede før installasjon?

Du må gjøre noen forbredelser før installasjonen. 


Arbeidet med solcelleinstallasjonen foregår i flere trinn, og det er viktig at du leser informasjonen vi sender til deg i forkant pr e-post nøye. Solcellene skal monteres på taket, kabler skal trekkes ned fra taket, en vekselretter (inverter) skal monteres og en elektriker skal koble anlegget til strømnettet. Her er en liste over ting det er lurt å tenkte på i forkant av arbeidet:

Vær tilgjengelig under installasjonen 

I løpet av installasjonsperioden trenger installatørene primært tilgang til taket, men i korte perioder også tilgang inn i huset ditt for kabelføring fra sikringsskapet. Sørg derfor for at montørene har adgang til huset mens arbeidet pågår. Det er ikke nødvendig for deg å være fysisk til stede under hele installasjonen, men å være tilgjengelig på telefon i denne perioden vil være til stor hjelp. Dette sikrer at installatørene kan nå deg raskt dersom det er behov for avklaringer eller godkjenninger. Hvis du ikke kan være tilgjengelig, anbefaler vi å gi installatørene kontaktinformasjonen til en betrodd person som kan handle på dine vegne.

Klargjør hus og hage 

Sørg for at arbeidsområdet er best mulig tilrettelagt. Fjern gjenstander eller møbler som kan skades og som eventuelt er i veien for arbeidet. Er det vinter så må eventuell snø rundt huset være måket bort, slik at et stillas kan settes opp. Du som som huseier er ansvarlig for at uvedkommende ikke oppholder seg ved eller i nærheten av arbeidsområdet mens arbeidet pågår. Sørg for at barn og husdyr holdes unna arbeidsplassen. Gjør gjerne plass til montørene og materiellet i oppkjørselen, og sørg for at det ikke er parkert noen biler som kan hindre adkomst til bygningen rett i forkant av og mens arbeidet pågår. Dersom installatørene må bruke tid på å måke eller rydde området, kan det forekomme ekstrakostnader.

Strøm og sikringsskap

Montørene har behov for tilgang til strøm mens arbeidet pågår. Vær derfor behjelpelig med å vise de hvor det er egnet å koble til elektrisk utstyr og verktøy. Merk at strømmen kan bli utkoblet i kortere perioder mens arbeidet pågår. Gi beskjed til montørene dersom det er spesielle apparater i huset som trenger kontinuerlig strømtilførsel, slik at de kan ta hensyn til dette hvis mulig.

Praktiske hensyn

Montørene har krav på tilgang til toalett mens arbeidet pågår. I noen tilfeller kan det også være behov for tilgang til en utekran. Sist, men ikke minst: Husk at det er strenge sikkerhetsregler når det jobbes på tak og med elektrisitet. Ikke beveg deg rett under taket uten at montørene er klar over dette, og ikke klatre opp på taket for å ta en titt på arbeidet.