Hvordan kobler jeg opp min Otovo-HUB til Wi-Fi?

Otovo-HUB WiFi Guide

Dersom du har installert ny router eller endret nettverkspassordet må Froniusinverteren kobles opp mot WiFi på nytt. Før du begynner med denne guiden er det viktig at du har navnet på nettverket og passordet tilgjengelig.

1. Gå inn på vår hjemmeside, https://www.otovo.no/mypage. Logg inn på "Min side"

2. Når du er innlogget så skal huben komme opp under “Dine enheter”. Trykk på “Vis detaljer”.

Dersom huben ikke dukker opp under mine enheter betyr det at den ikke har kontakt med trådløst nettverk eller via GPRS(telefonnettet). Siden huben ikke har kontakt hverken via GPRS eller Wi-Fi må den flyttes til et sted hvor den kan koble seg på GPRS. Ta ut kontakten og eventuelle kabler og ta med deg huben (og strømforsyningen) til et sted hvor det er god telefondekning (Ikke kjeller eller steder med betongvegger).

Plug inn støpselet og vent ti minutter.

Gå tilbake til steg 1 og sjekk om huben har kommet opp under mine enheter.

3.  På listen som dukker opp velger du det nettverket som du ønsker at huben skal kobles til. Hvis nettverket ikke vises kan man legge til nettverket i bunn av listen over trådløse nettverk.

4. I ruten som kommer opp skriver du inn passordet til det trådløse nettverket og trykker på “Bruk trådløst nett”

Hvis du har flyttet huben for å kunne koble til trådløst nettverk, la huben stå i 20 minutter før du flytter den tilbake til inverteren og kobler den til igjen. Hvis huben ikke er flyttet for å få dekning la den stå i 20 minutter før statusen oppdaterer seg til tilkoblet eller ikke tilkoblet på nettsiden. Merk siden må oppdateres for at statusen skal endre seg.

Du er nå ferdig med å koble til det trådløse nettverket