1. Hjelpesenter
  2. Norge
  3. Vedlikehold og feilmeldinger

Hvordan bytte Wi-Fi-stick

Når dataloggeren din ikke lenger fungerer, hjelper det ofte å bytte Wi-Fi-stick (datalogger).

I situasjonen hvor du opplever problemer med Wi-Fi-tilkoblingen, og du har forsøkt i samråd med Otovo å gjøre det som er mulig for å koble den til på nytt, kan det hende at du trenger en ny Wi-Fi-stick. Denne kan du fint bytte selv, men det er viktig at du skrur den inn riktig for å unngå å ødelegge vekselretteren. 

Hvordan bytter jeg?

Growatt

1. Skru den øverste svarte delen på dataloggeren mot venstre og ta dataloggeren ut av USB-porten. Delen du skal skru på kan du se i bilde lagt ved under her:
2. Plugg ny datalogger inn i USB-port og skru på øverste del (vist i bilde over) til dataloggeren sitter godt.

3. Følg Wi-Fi guide når ny datalogger er installert for å koble opp wifi til inverter igjen.

Solis

Når du skal bytte datalogger på din Solis inverter det viktig at dette blir utført på rett måte, slik at COM-inngangen til inverter ikke blir ødelagt. Det er derfor viktig at du leser fremgangsmåte før du setter i gang:

1. Skru den øverste svarte delen på dataloggeren ved COM-porten mot venstre. 
Bilder som er lagt ved under her viser hvilken del som skal skrus på:


      2. Ta gammel datalogger ut av inverter og plugg inn den nye. Når du skal plugge inn den nye dataloggeren er det viktig at du treffer riktig spor i COM-port. Sporene dataloggeren skal treffe ser du i bilde som er lagt ved under her:3. Når du har truffet riktig spor i COM-porten kan du starte å skru på øverste del av datalogger mot høyre for å stramme til slik at den sitter fast. Merk at det kun er øverste del som må skrus på for å feste dataloggeren godt til inverter. 

4. Følg wifi-guide når ny datalogger er installert for å koble opp wifi til inverter igjen.