Hva er en optimerer?

En optimerer benyttes for å optimalisere anlegg til å produsere mest mulig strøm.

Solcelleanlegg er koblet sammen på det vi kaller "strenger". I en streng vil det panelet med minst produksjon være førende for de resterende panelene sin produksjon, og i slike tilfeller kan en solcellemontør foreslå å legge til en 'optimerer' for bedre ytelse.  

En optimerer til solceller er en komponent som festes til et enkelt solcellepanel for å optimere kraftuttaket og øke effektiviteten. Optimereren sikrer at de andre panelene ikke får redusert produksjon, dersom det skulle skygges over av en pipe eller av løv som fester seg på panelet. 

Fordi det påvirker kraften til systemet ditt, kalles komponenten også en "power optimizer" på engelsk. Behovet for optimerere vil variere basert på forholdene rundt, og dine preferanser. Snakk med din salgskonsulent for å høre om det er aktuelt for ditt anlegg.