Hva er en vekselretter (inverter)?

En vekselretter (inverter) omdanner strømmen du produserer fra likestrøm til vekselstrøm. Det er nødvendig for å kunne bruke strømmen i vanlig stikkontakt og for å kunne selge overskuddsstrøm.

Vekselretteren omformer strømmen du får fra solcelleanlegget til den strømmen du kan bruke i huset ditt. 

Vekselretteren er på størrelse med et medisinskap. Den genererer varme og monteres derfor i et åpent rom, slik at den har en klaring på ca 50 cm i alle retninger (bortsett fra veggen den henger på). Dette er for at den genererte varmen ikke skal utgjøre noen fare. På grunn av varmen har også vekselretteren en avkjølingsfunksjon som skaper varierende mengde støy. 

I tillegg har vekselretteren en sikkerhetsfunksjon som gjør at den automatisk reduserer effekten når temperaturen overstiger en maks temperatur. Vekselretteren har også 2 vifter som skal sørge for at det ikke skjer en overoppheting, og en brannplate bak som en ekstra sikring dersom noe skulle gå galt.