Har du sjekket at du har tilstrekkelig Wi-Fi?

Det er nødvendig med tilstrekkelig Wi-Fi signal hvor inverteren skal monteres.


Monitorering av produksjon er kun mulig når vekselsretter er koblet opp mot Wi-Fi. Er vekselsretter på nett, så er det også enklere for oss i Otovo å kunne hjelpe deg med feilsøking etter at anlegget er driftssatt. Det må være 2.4 GHz, WPA2, et sikkert og ikke skjult nettverk. Er du usikker på om nettverket ditt er tilstrekkelig, kan du ta kontakt med internettleverandøren din. Ha passord og brukernavn klart for installatør. 

Nettverksnavnet kan ikke inneholde spesialtegn som +_@%& etc. Etter installasjon og oppkobling av vekselretteren kan det ta litt tid før konfigurering er på plass og produksjon vises i appen. 

⚠️ Om installatør ikke får tilgang til ditt nettverk eller du ikke har 2.4 GHz signal under installasjon har du selv ansvar for oppkobling til app.