Garanti

Otovo Garanti – markedets beste garantier inkludert i prisen!

  • Otovo Garanti – markedets beste garantier inkludert i prisen! Garanti ved direktekjøp av solceller er 10 år.
  • Garanti ved solabonnement er 20 år.
  • Dersom du kjøper deg ut av solabonnementet, teller garantien som 10 år fra dagen anlegget ble driftssatt.