1. Hjelpesenter
  2. Norge
  3. Andre nyttige spørsmål

Brannsikkerhet og solcelleanlegg

Hvordan jobber Otovo for å redusere risikoen av brann i et solcelleanlegg?

Installasjon av et solcelleanlegg er en fantastisk investering i hus og hjem, både for økt verdi av boligen og for å kunne i mye større grad ta den i det grønne skiftet med egen produksjon av strøm. Samtidig så er det viktig å være klar over at selv om solenergi er en ren og fornybar energikilde så kan en feilaktig installasjon eller manglende vedlikehold føre til brannfare. Vi i Otovo tar bekymringer om brann i solcelleanlegg på aller høyeste alvor, og jobber tett med våre installatørpartnere for å være oppmerksom på de potensielle risikoene og ta nødvendige forholdsregler for å minimere sjansen for brann i solcelleanlegg. Installasjonene vi leverer følger nasjonale krav i henhold til retningslinjene for brann og el-sikkerhet, således som for brannmannskap og sikkerhet.

 

Fagkyndige installatører

Noen av de vanligste årsakene til brann i solcelleanlegg inkluderer overoppheting av solcellepaneler på grunn av feilaktig installasjon eller feilfunksjon, feilaktig kabling eller kortslutning, og manglende beskyttelse mot overspenning eller lynnedslag. Våre installatørpartnere har norsk bransjeerfaring og følger Otovos krav til hardware, sikkerhet og dokumentasjon, som minimum dekker lovpålagte krav, bygg- og elektroteknisk.

Kvalitetssjekk av dokumentasjon

Mangelfull dokumentasjon og feilmonteringer er blant avvikene som går igjen som brannårsak. Vi stiller tydelige krav til utstyret som skal bli installert, og til personalet som installerer. Våre prosjektledere går gjennom all dokumentasjon nøye, før et prosjekt godkjennes. Oppdages det en feil vil installatøren som har koblet det til hos dere få beskjed umiddelbart, og feilen vil bli fikset.

Godkjente, anerkjente produsenter av solcellepanel

Enkelte steder på nett, så vil du kunne lese arikler som argumenterer for tosidige solcellepaneler (bifacial, glass-glass) paneler for å redusere risikoen for brann. Denne typen solcellepanel bruker glass på både over- og undersiden, fremfor standard solcellepaneler hvor det er glass på fremsiden, og laminert plast på baksiden. Det er vanlig å bruke denne typen panel på tilfeller ved f.eks fasadeinstallasjon eller bygningsintegrerte solceller (BIPV), men ikke like vanlig på solcelleanlegg på tak. Otovo leverer kun installasjoner av solcelleanlegg på tak hvor vi bruker glass-plast, som er trygt. Det er ingen studier som uavkortet viser til at glass-glass paneler eliminerer faren for brann i et solcelleanlegg, heller ikke at glass-plast paneler øker faren.