Wat gebeurt er als ik meer energie opwek dan ik verbruik?

Het kan natuurlijk zijn dat je meer energie produceert dan je verbruikt. Wat gebeurt hiermee?

Zodra je meer energie opwekt dan je verbruikt, gaat deze terug naar het energienet. In Nederland is er tot 2025 sprake van de zogenoemde salderingsregeling. Dit betekent dat de stroom die je opwekt met zonne-energie de stroom wegstreept die je gebruikt van het elektriciteitsnet. Als je meer teruglevert dan je ontvangt, dan krijg je een terugleververgoeding van je leverancier. Vaak is dit gelijk aan de kale energieprijs en een stuk minder aantrekkelijk.